Peut-on Parler de la souffrance?
Tác giả: Jean- Pierre Manigne
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024859
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 19
Số trang: 103
Tình trạng: Hiện có