Souffrances et Bonheur du Chrétien
Tác giả: Francois Mauriac
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024860
Nhà Xuất bản: Bernard Grasset
Năm Xuất bản: 1931
Khổ sách: 18
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có