Tội lỗi
Phụ đề: Trình bày về tội cho con người hôm nay
Nguyên tác: Les péchés, que peut-on endier
Tác giả: Xavier Thevenot
Dịch giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0025061
Khổ sách: 20
Số trang: 70
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0025062
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có