Đau khổ và hạnh phúc
Nguyên tác: Souffrance, nonheur et éthique
Tác giả: Xavier Thevenot
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0025096
Nhà Xuất bản: Salvator
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 114
Tình trạng: Hiện có