Annali Di Sociologia - 1965
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Annali Di Sociologia
Ký hiệu Tác giả: ADS
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: 1965
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002585
Nhà Xuất bản: Centro - Milano
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích