Psalms 1-59 - A continental Commentary
Tác giả: Hans Joachim Kraus
Ký hiệu Tác giả: KR-H
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0026161
Nhà Xuất bản: Fortress Press
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 558
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích