Sống trong Chúa Kitô
Tác giả: Lm. Raniero Cantalamessa
Ký hiệu Tác giả: CA-R
DDC: 248.4 - Đời sống Kitô giáo, Sống đạo, Tu đức, Hôn nhân gia đình Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0026601
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0026602
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088100
Nhà Xuất bản: Tủ Sách tu đức
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích