Les Psaumes - 2
Tác giả: M. l'Abbé Doublet
Ký hiệu Tác giả: DO-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027758
Nhà Xuất bản: Berche et Tralin
Năm Xuất bản: 1879
Khổ sách: 18
Số trang: 492
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích