Les Psaumes - 1
Tác giả: M. l'Abbé Doublet
Ký hiệu Tác giả: DO-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027759
Nhà Xuất bản: Berche et Tralin
Năm Xuất bản: 1879
Khổ sách: 18
Số trang: 439
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích