Introductio et commentarius in psalmos
Tác giả: F. C. Ceulemans
Ký hiệu Tác giả: CE-F
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027763
Nhà Xuất bản: H. Dessain
Năm Xuất bản: 1928
Khổ sách: 20
Số trang: 399
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích