Psalmists and Sages - Studies in Old Testament Poetry and Religion
Tác giả: Anthony R. Ceresko
Ký hiệu Tác giả: CE-A
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027764
Nhà Xuất bản: Institute Publications
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 249
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích