Israel's Praise
Tác giả: Walter Brueggemann
Ký hiệu Tác giả: BR-W
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027766
Nhà Xuất bản: Fortress Press
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 195
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích