Mon amour vient à moi (lectures des psaumes)
Tác giả: Jean - Pierre Jossua
Ký hiệu Tác giả: JO-J
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027772
Nhà Xuất bản: Les Éditions Du Cerf
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0027773
Nhà Xuất bản: Les Éditions Du Cerf
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích