Humanisme et théologie
Tác giả: Werner Jaeger
Ký hiệu Tác giả: JA-W
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027774
Nhà Xuất bản: Les Éditions Du Cerf
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 18
Số trang: 121
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích