Les Psaumes commentés par la Bible - Psaumes 101-150
Tác giả: P. Guichou
Ký hiệu Tác giả: GU-P
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3,101-150
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027775
Nhà Xuất bản: Les Éditions Du Cerf
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 18
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích