Les Psaumes commentés par la Bible - Psaumes 1-50
Tác giả: P. Guichou
Ký hiệu Tác giả: GU-P
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1,1-50
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027776
Nhà Xuất bản: Les Éditions Du Cerf
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 18
Số trang: 296
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích