On Job God -Talk and the suffering of the innocent
Tác giả: Gustavo Gutiérrez
Ký hiệu Tác giả: GU-G
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027778
Nhà Xuất bản: Claretian publications
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065903
Nhà Xuất bản: Orbis Books, New York
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 23
Số trang: 138
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích