Les sens de la Souffrance dans le Livre de Job
Tác giả: F. Hoang Van Doan, O.p
Ký hiệu Tác giả: HO-D
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027779
Nhà Xuất bản: Imprimerie Letouzey et Ané
Năm Xuất bản: 1944
Khổ sách: 22
Số trang: 90
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích