Patrimoines: Chanter avec les anges
Tác giả: Gunilla Iversen
Ký hiệu Tác giả: IV-G
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027782
Nhà Xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 330
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích