Psalms 101-150 - T.17A
Tác giả: Mitchell Dahood
Ký hiệu Tác giả: DA-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T.17A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027796
Nhà Xuất bản: Doubleday & Company
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 22
Số trang: 490
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích