The Chronicles of Noah and her sisters
Tác giả: Miriam Therese Winter
Ký hiệu Tác giả: WI-M
DDC: 222 - Sách Lịch sử của Cựu ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027800
Nhà Xuất bản: Crossroad
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 152
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích