WomanWitness - A Feminist Lectionary and Psalter Women of the Hebrew T2
Tác giả: Miriam Therese Winter
Ký hiệu Tác giả: WI-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027818
Nhà Xuất bản: Crossroad
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 371
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích