Cahiers de la revue biblique - 24: Voir et entendre Dieu avec les psaumes
Tác giả: Raymond Jacques Tournay,O.P
Ký hiệu Tác giả: TO-R
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T24
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027819
Nhà Xuất bản: J. Gabalda et Cie
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 24
Số trang: 220
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích