Cahiers Evangile - 80: Prier les hymnes du Nouveau Testament
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 220.05 - Ấn phẩm định kỳ về Kinh thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: V80
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027831
Nhà Xuất bản: Les Editions du Cerf
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 66
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích