Three Philosophies of life
Tác giả: Peter Kreeft
Ký hiệu Tác giả: KR-P
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027836
Nhà Xuất bản: Ignatius Press
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 140
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích