Prooemun ad commentarium in psalmos
Tác giả: Prooemun
Ký hiệu Tác giả: PRO
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027837
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 489
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích