Les Psaumes d'Après l'Hébreu
Tác giả: Le Chanoine E. Pannier
Ký hiệu Tác giả: PA-C
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027848
Nhà Xuất bản: Lib. De l'universite Catholique
Năm Xuất bản: 1908
Khổ sách: 24
Số trang: 422
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0035310
Nhà Xuất bản: Lib. De l'universite Catholique
Năm Xuất bản: 1907
Khổ sách: 24
Số trang: 422
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0058400
Nhà Xuất bản: Lib. De l'universite Catholique
Năm Xuất bản: 1908
Khổ sách: 24
Số trang: 422
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích