Proverbs
Tác giả: Eugene H. Peterson
Ký hiệu Tác giả: PE-E
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027849
Nhà Xuất bản: Navpress
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 17
Số trang: 107
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích