Selections from the book of Psalms
Tác giả: Selections
Ký hiệu Tác giả: SEL
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027850
Nhà Xuất bản: Grove Press
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 15
Số trang: 134
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích