Les Psaumes - 3
Tác giả: M. Mannati
Ký hiệu Tác giả: MA-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027851
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 300
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích