Sinfonia dell'amore sponsale
Tác giả: Valerio Mannucci
Ký hiệu Tác giả: MA-V
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027854
Nhà Xuất bản: Editrice Elle Di Ci
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 18
Số trang: 174
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích