L'âme des psalmistes
Tác giả: Louis Monloubou
Ký hiệu Tác giả: MO-L
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027855
Nhà Xuất bản: Mame
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 188
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích