Les psaumes
Tác giả: Patrick Calame
Ký hiệu Tác giả: CA-P
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0027856
Nhà Xuất bản: Albin Michel
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 587
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích