Les paraboles de Luc
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 226.4 - Sách phúc âm và công vụ tông đồ, Tin Mừng theo thánh Luca
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0028085
Nhà Xuất bản: Medias Paul
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 267
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích