Cahiers Evangile - V67: L'évangile aux paiens
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 227 - Thư các Thánh Tông đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: V.67
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0028230
Nhà Xuất bản: Les Editions du Cerf
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 66
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích