Đời sống tâm linh 1
Phụ đề: Tôma, Gioan Thánh giá, Têrêsa Avila, Vatican II, Các Thần bí gia hhiện đại
Nguyên tác: Spiritual Theology
Tác giả: Jordan Aumann, op
Ký hiệu Tác giả: AU-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0029167
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029170
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029171
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0068009
Nhà Xuất bản: Luân Đôn
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 347
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích