Đời sống tâm linh 2: Tôma, Gioan Thánh giá, Tê. Avila…, các thần bí gia hiện đại
Phụ đề: Tôma, Gioan Thánh giá, Têrêsa Avia, Vatican II, Các Thần bí gia hiện đại
Nguyên tác: Spiritual Theology
Tác giả: Jordan Aumann, op
Ký hiệu Tác giả: AU-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.2
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0029177
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 408
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029178
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 408
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029179
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 408
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0077668
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 408
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0079965
Nhà Xuất bản: Spiritual Theology
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0079966
Nhà Xuất bản: Spiritual Theology
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0079967
Nhà Xuất bản: Spiritual Theology
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích