Sidewalk contemplatives
Phụ đề: A Spirituality for Socially concerned Christians
Tác giả: Susan B. Anthony
Ký hiệu Tác giả: AN-S
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0029184
Nhà Xuất bản: Crossroad
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích