An introduction to Christian Spirituality
Tác giả: Fr. F. Antonisamy
Ký hiệu Tác giả: AN-F
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0029189
Nhà Xuất bản: St Pauls
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích