Evil and the Augustinian Tradition
Tác giả: Charles T. Mathewes
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002880
Nhà Xuất bản: Cambridge University
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 272
Tình trạng: Hiện có