Preaching the Cross
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 242 - Chuyên đề về đạo đức và lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002893
Nhà Xuất bản: Crossway Books
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 176
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích