Góp nhặt lời ca
Tác giả: Góp nhặt
Ký hiệu Tác giả: GOP
DDC: 259 - Mục vụ gia đình và các mục vụ khác đối với các loại người chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0030552
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 117
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088863
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 117
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích