Nghiên cứu Đông Nam Á - 2010 - S118-123
Phụ đề: Tạp chí về Đông Nam Á học
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2010/S118-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002990
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích