Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế (Redemptoris Custos)
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0031474
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0032798
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0032799
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0032800
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 56
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích