Nietzsche và triết học
Phụ đề: Triết học hiện sinh theo Nietzsche
Nguyên tác: Nietzsche et la philosophie
Tác giả: Deleuze Gilles
Ký hiệu Tác giả: DE-G
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Thị Từ Huy
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003041
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 286
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích