Catechismus Concilii Tridentini
Tác giả: Catechismus
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 262.5 - Các Công đồng
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032080
Nhà Xuất bản: Hong Kong
Năm Xuất bản: 1946
Khổ sách: 16
Số trang: 594
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0032081
Nhà Xuất bản: Hong Kong
Năm Xuất bản: 1946
Khổ sách: 16
Số trang: 594
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích