Dân tộc học - 1998 - 1-4
Phụ đề: Nguyệt san Dân tộc học Việt Nam
Tác giả: Dân tộc học
Ký hiệu Tác giả: DTH
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1998/1-4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032326
Nhà Xuất bản: Viện Dân Tộc Học
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 25
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích