Lịch sử linh đạo Công giáo
Tác giả: Jordan Aumann
Ký hiệu Tác giả: AU-J
Dịch giả: Lê Công Đức
DDC: 248.02 - Kinh nghiệm thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032483
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 530
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064575
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 530
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích