Đức Gioan Phaolô II ở Paris - Ngày quốc tế giới trẻ lần thứ XII
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032815
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích