Phụng vụ các bí tích
Tác giả: Lm. Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032946
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036492
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036494
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0063263
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích